SAS med sparegrep – endrer vilkår for leasing av fly

foto