Kapital: Sentralbanksjefen er Norges mektigste kvinne

foto