Lagmannsretten forkaste anke etter at tidligere ansatt vant søksmål mot Ikea