Borgerlig alarm om ruspolitikken: – Tilbudet rives ned