Norske F-35 har gjennomført 26 utrykninger i år

foto