Stor sikkerhetssone rundt gjenstand i vannet ved Moss