Leteaksjonen etter savnet mann i Alver trappes ned