Oslo lufthavn senker temperaturen for å spare strøm

foto