Truss har formelt gått av som statsminister i Storbritannia