Vegvesenet bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

foto