Britisk forsvarsindustri-gigant etablerer seg i Ukraina