Stort sprik i dødstallene etter flommen i Libya

foto