Hongkong legaliserer likekjønnede partnerskap

foto