Erklæring fra G20: Ingen land må bruke makt for å øke sitt territorium

foto