Kongen åpner Nordens lengste jernbanetunnel: – En jernbanehistorisk dag

foto