Ingen kompetansekrav til foreldre som underviser barna selv

foto