Foreldreutvalget: Økning i saker om mobbing i barnehagen