Kryptofabrikkene i Nord-Norge bruker nesten like mye strøm som Lofoten

foto