Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen får kritikk fra Sivilombudet