Coop tilbakekaller vegetarpålegg etter funn av krepsehale

foto