Mediebelastningen til fem tiltalte 20-åringer kan ha innvirkning på straffeutmålingen