Rapport: Det finnes omtrent 20.000 insektarter i Norge

foto