Intern Statkraft-vurdering: Svært sannsynlig at selskapet bidrar til tvangsarbeid

foto