Regjeringspartiene er mer populære lokalt enn nasjonalt

foto