Vestre vil gi Konkurransetilsynet mer makt til å gripe inn

foto