De fleste personskadene i 2022 var resultat av ulykker