Tallet på drepte stiger etter angrep mot Khan Younis