Boligregulering i Oslo tar dobbelt så lang tid som for fem år siden

foto