PST om spionasjesiktelsen: Siktelsen er høyst foreløpig

foto