USA innfører sanksjoner mot statlig gruveselskap i Nicaragua

foto