Politiet skal fortsatt være væpnet – svært alvorlig trusselbilde

foto