Undersøkelse: 6 prosent av befolkningen har flere høyreekstreme holdninger