Støre: Utbruddet av fugleinfluensa er en stor tragedie