Regjeringen lover bedre lovbeskyttelse for personer med nedsatt funksjonsevne

foto