Sivilombudet gir fengselsinnsatt medhold i cannabissak

foto