Vietnam sjekker boligblokker etter storbrann

foto