Uværet har løyet, men store snømengder skaper vansker i Buffalo

foto