Advokatene til Viggo Kristiansen vil utsette forskuddsutbetaling

foto