Stor kontroll: 51 kjørte ulovlig i kollektivfelt på E18 i Bærum