Opposisjonen vil ha stans eller endring i regjeringens planer om mineralutvinning