62.000 fugler må avlives etter funn av fugleinfluensa i Danmark