Indisk politi løslater spionmistenkt due etter åtte måneder