Biden advarte Netanyahu mot Rafah-offensiv uten en plan for å trygge sivilbefolkningen