Trump skal ha truet Nato-land hvis de ikke betalte