Aasland: – Ingen indikasjoner på at det kan komme angrep mot norsk sokkel

foto