Vegtrafikksentralen advarer om glatt føre på Østlandet