Utbrudd fra Etna skaper problemer for flytrafikken