Vegvesenet vurderte å forby stålet som ble brukt på Tretten bru

foto