Forsinkelser og innstilte avganger på T-banen på grunn av «ordensproblem»