Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

foto